โฮมฮับไอเดีย

ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่าเซลล์

ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่าเซลล์

ข้อควรรู้ระบบโซล่าเซลล์ เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) หรือเซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า เซลล์แสงอาทิตย์ เหตุที่เรียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์เป็นเพราะโซล่าเซลล์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานของแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้ทำจากสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากโซล่าเซลล์เป็นกระแสไฟฟ้าตรง (Direct Current) นั่นหมายความว่าเราสามารถนำกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้านั้นไปใช้งานได้ทันที อีกทั้งยังสามารถกักเก็บกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ภายหลังได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้ผู้คนมากมายเล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบบโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สร้างอาคารบ้านเรือน หรืออาคารสำนักงาน เป็นต้น

จุดเด่นสำคัญของระบบโซล่าเซลล์

 • โซล่าเซลล์สามารถเปลี่ยนพลังงานธรรมชาติอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาอยู่ในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าได้ โดยที่สามารถนำพลังงานไฟฟ้านั้นมาใช้งานได้ทันทีหรือเก็บสะสมไว้ในรูปแบบแบตเตอรี่เพื่อใช้ภายหลังก็ได้เช่นกัน ผู้ประกอบการจึงหันมาติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน และสถานประกอบการกันมากขึ้น เพราะตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายต่อการใช้งาน
 • ประหยัดพลังงานและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้า
 • สามารถใช้งานระบบโซล่าเซลล์ได้อย่างยั้งยืน เพราะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรง ซึ่งเป็นพลังงานแสงที่ไม่มีวันหมด
 • เป็นการลงทุนระยะยาวและสามารถเลือกราคาที่ย่อมเยาว์ เพราะในปัจจุบันมีจำหน่ายโซล่ารูฟท็อปราคาถูกที่มีคุณภาพตามท้องตลาดมากมาย สามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ที่นี่

ทำความรู้จักระบบผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์

 1. ระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On grid System) หรือระบบโซล่ารูฟท็อป (Solar Roof Top system) เป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ที่ได้ทำการเชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้านครหลวงหรือระบบการไฟฟ้าภูมิภาค จุดประสงค์หลักคือการขายไฟฟ้าคืน นำมาซึ่งการลดค่าใช้จ่ายของการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในท้องตลาดมีโซล่ารูฟท็อปราคาถูกที่มีคุณภาพจำหน่ายจำนวนมาก และจะยิ่งส่งผลดีถ้าหากเราติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปจำนวนมากพอเพราะอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ใช้ไฟฟ้าฟรีขึ้นได้
 2. ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off Grid System) เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่มีการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ (Off Solar grid connect system) หมายความว่าระบบโซล่าเซลล์แบบนี้ไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้านครหลวงหรือระบบการไฟฟ้าภูมิภาค แต่เป็นผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เองและมีโหลดการใช้งานย่อย ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเลือกโหลดให้เหมาะกับแรงดันไฟฟ้า อย่างไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเอง
 3. ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด (Hybrid System) เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่มีการผสมผสานกันระหว่างออนกริดและออฟกริด พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าเซลล์สามารถนำมาใช้งานได้เลย จากนั้นค่อยชาร์จเข้าเก็บที่แบตเตอรี่ ข้อดีของระบบนี้คือสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานขึ้นได้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์

 1. ทำไมต้องติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ : นอกจากระบบโซล่าเซลล์จะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แต่สาเหตุสำคัญที่คนส่วนใหญ่เลือกติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นั่นเป็นเพราะพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายกว่าพลังงานธรรมชาติอื่นๆ อาทิเช่น พลังงานน้ำหรือพลังงานลม เป็นต้น เพราะเป็นที่รู้กันว่าประเทศไทยเป็นประเทศร้อนชื้น ไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ก็ร้อนกันทั้งนั้น แสงอาทิตย์ส่องแสงตลอดทั้งวันนานกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันเกือบตลอดทั้งปี
 2. เลือกระบบการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน : ระบบ Off Grid เป็นระบบที่รับพลังงานแสงอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ได้โดยตรง, ระบบ On Grid เป็นระบบที่คล้ายระบบ Off Grid แต่สามารถสลับไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าได้ และระบบ Off Grid Hybrid เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างระบบ Off Grid และระบบ On Grid เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้งและจุดประสงค์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก
 3. คุณภาพของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ : เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องคำนึงเป็นอย่างมาก เพราะการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นการลงทุนระยะยาว หมายความว่าควรมีอายุการใช้ที่นาน โดยปกติแล้วจะมาอายุการใช้งานประมาณ 25 ปีหรือมากกว่านั้น ดังนั้นถ้าเราจะลงทุนทั้งทีควรศึกษาข้อมูลหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะ สอบถามการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
 4. ปัญหาเรื่องการรั่วจากการรติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ : การติดตั้งอาจมีการเจาะรูกระเบื้องบนหลังคาเพื่อทำการรติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ หากช่างที่ติดตั้งไม่มีความชำนาญมากพอหรือขาดความระมัดระวังอาจเกิดเป็นรอยรั่วส่งผลให้หลังคารั่วซึมในอนาคตได้ ยิ่งเฉพาะการติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงานผู้ติดตั้งควรมีความระมัดระวังที่สูง เพราะอาจส่งผลเสียต่อระบบในโรงงานอันเกิดจากรอยรั่วนั้นๆ
 5. ความคุ้มค่าในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ : หากคุณต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานอาจเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในอนาคตหรือเหตุผลใดก็ตาม ขอแนะนำว่าควรคำนวณค่าใช้จ่ายไฟฟ้าปกติในแต่ละเดือนก่อนที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ และปรึกษากับบริษัทที่น่าเชื่อถือเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่คุณเลือกว่าตอบโจทย์กับความต้องการหรือเปล่า เพราะอย่าลืมว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ลงทุนควรได้รับความคุ้มค่ากับการลงทุนครั้งนี้ให้มากที่สุด

แวะชมสินค้าของเราได้ที่ www.homehub.co.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *