แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

ถังบําบัดน้ำเสีย 1000 ลิตร

ส่งฟรีทั่วไทย
8% 
ถังเก็บน้ำ DOS

ถังบําบัดน้ำเสีย 1000ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย DOS #HERO 1000L

฿3,750
ส่งฟรีทั่วไทย
5% 
ถังเก็บน้ำ DOS

ถังบําบัดน้ำเสีย 1000ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย DOS #HERO 1200L

฿4,350
ส่งฟรีทั่วไทย
7% 
ถังเก็บน้ำ DOS

ถังบําบัดน้ำเสีย 1000ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย DOS #HERO 1600L

฿4,750
ส่งฟรีทั่วไทย
8% 

ถังบําบัดน้ำเสีย 1000ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย DOS #OK 1000 L

฿3,190
ส่งฟรีทั่วไทย
22% 

ถังบําบัดน้ำเสีย 1000ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย DOS #OK 1200L

฿4,290

ถังบำบัดน้ำเสีย DOS รุ่น HERO , ถังบำบัดน้ำเสีย DOS รุ่น OK ถังบำบัดน้ำเสีย ราคาถูก มีคุณภาพ พร้อมจัดส่งให้กับคุณลูกค้าทุกเวลา ถังบำบัดน้ำเสีย DOS รุ่น HERO , ถังบำบัดน้ำเสีย DOS รุ่น OK ถังบำบัดน้ำเสีย ราคาถูก มีคุณภาพ พร้อมจัดส่งให้กับคุณลูกค้าทุกเวลา

ถังบำบัดน้ำเสีย

คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวเรือน อาคารสำนักงาน โรงเรียน โรงแรม หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีการใช้น้ำชะล้างสิ่งต่างๆ อยู่ตลอด เช่นการล้างจาน การซักผ้า หรือการล้างห้องน้ำ เป็นต้น โดยการช่วยกรองของเสียและสิ่งปนเปื้อนที่มีอยู่ในน้ำทิ้งให้ได้มากที่สุด เพราะน้ำที่ถูกใช้งานผ่านกิจกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นน้ำเสีย ที่อาจจะส่งผลเสียต่อสาธารณะหากไม่มีการผ่านเข้าถังบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ ดังนั้นการใช้งานถังบำบัดน้ำเสียจึงถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งทั้งต่อตนเองและต่อสังคม ถังบำบัดน้ำเสียมักจะมีวัสดุที่ใช้ในการผลิตได้อยู่หลากหลายรูปแบบ สามารถแบ่งประเภทของการผลิตได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

  • ถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากโพลีเอทธีลีน ค่อนข้างได้รับความนิยมสูง ด้วยคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่น ย่อยสลายได้ยาก จึงทำให้สดุโพลีเอทธีลีนเกิดการสึกกร่อนยาก เหมาะแก่การฝังไว้ใต้ดิน ผลิตโดยการนำเม็ดพลาสติกคุณภาพดีไปใส่ในโมลที่จะขึ้นรูปถัง แล้วใช้ความร้อนสูงในการหลอมเม็ดพลาสติกให้ขึ้นรูปตามโมลที่ได้สร้างไว้
  • ถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากไฟเบอร์กลาส มีทั้งลักษณะเป็นแบบทรงกลม เป็นแฮนด์เลย์คืองานใช้มือช่วย และแบบแคปซูลที่ใช้เครื่องจักรในการผลิต โดยนำเส้นใยแก้วไฟเบอร์กลาส ทำให้หนาเป็นชั้นด้วยกรรมวิธีพันไขว้ไปมาหลายรอบ
  • ถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากซีเมนต์ ผลิตจากคอนกรีต โดยการหล่ออยู่กับที่ หรือหล่อขึ้นรูปโดยการเซตตัวจากโรงงาน แล้วค่อยนำมาประกอบที่หน้าไซท์งาน

ประเภทและการทำงานของถังบำบัดน้ำเสีย

การรู้จักประเภทและการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้น จะทำให้คุณสามารถเลือกซื้อถังบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานได้

  • ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไร้อากาศ (Septic Anaerobic Tank) คือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ อาศัยกระบวนการย่อยสลายแบบธรรมชาติ โดยใช้ตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้ามาช่วยแยกตะกอนของเสียที่มีขนาดเล็ก ทำให้กากตะกอนอินทรีย์สารลดน้อยลง ส่งผลให้น้ำที่ผ่านการกรองนี้มีความสะอาดพร้อมปล่อยลงสู่บ่อน้ำทิ้งสาธารณะต่อไป
  • ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ (Septic Aeration Tank) คือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างหัวเชื้อจุลินทรีย์และเครื่องเติมอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำให้สูงขึ้น โดยการถ่ายเทออกซิเจนลงสู่น้ำเพื่อย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำ และทำการกวนผสมน้ำทำให้จุลินทรีย์สัมผัสกับสารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงทั้งถัง ส่งผลให้น้ำกลับมามีสภาพที่ดีขึ้นก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

สูตรคำนวณขนาด ถังบำบัดน้ำเสีย ?

ค่าเฉลี่ยใช้น้ำต่อคนต่อวัน X จำนวนคน X เวลาเก็บกัก + ปริมาตรสำรองเก็บกาก = ขนาดถังบำบัดน้ำเสีย (ลิตร)

ตัวอย่างการคำนวณ

ใช้น้ำ 200 ลิตร/วัน X สมาชิกครอบครัว 5 คน X เวลาเก็บกัก 1.5 วัน + ปริมาตรสำรองเก็บกาก 100 = 1,600 ลิตร
สรุป คนเราใช้น้ำเฉลี่ย 200 ลิตรต่อคนต่อวัน ถ้าในบ้านมีคนอาศัยอยู่ 5 คน ควรเลือก ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร