ตัวจบ/ระดับเดียวกัน LEO T3 GREY OAK (Grey Oak 306) ขนาด 6x26x2400mm.

ตัวจบ/ระดับเดียวกัน LEO T3 LIGHTOAK (Oak 025 อ่อน) ขนาด 6x26x2400mm.

ตัวจบ/เดียวกันLEOPVC 12mmT3#13x42x2700 Oak 035-1

ตัวจบ/เดียวกันLEOPVC 12mmT3#13x42x2700 Oak 035-1

ตัวจบ/เดียวกันLEOPVC12 mmT3#13x42x2700 Cherry 301

ตัวจบจมูกบันไดPVC Leo-12มิล T5#(18x50x2440mm.)

ตัวจบต่างระดับ LEO PVC 12 mm T1#13x38x2,700mm.สี Beech 020-1

ตัวจบระดับเดียวกัน T3PVC ปิดผิวPVC-CLASSIC WALNUT#13x42x2000 (Walnut 028)

ตัวจบเก็บขอบ LEOPVC12 mmT4#12x28x2700 Beech 020-1

ตัวจบเก็บขอบ T4PVC ปิดผิวPVC-CLASSIC WALNUT#12x28x2700 (Walnut 028)

ตัวจบเก็บขอบLEOPVC12 mmT4#12x28x2700 Beech 020-1

ตัวจบเก็บขอบLEOPVC12 mmT4#12x28x2700 Cherry 301