ที่ตั้งโฮมฮับ สาขาอุบลราชธานี(สำนักงานใหญ่)

 • 270 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • 045-319500
 • 045-319544
 • Email : online@homehub.co.th

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:30 – 19:00 น.

ที่ตั้งโฮมฮับ สาขาวารินชำราบ

 • 385 ถนนกันทราลักษ์ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
 • 045-319522
 • Email : online@homehub.co.th

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:30 – 18:00 น.

ที่ตั้งโฮมฮับ สาขาชยางกูร

 •  55 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • 045-319533
 • Email : online@homehub.co.th

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:30 – 18:00 น.

ที่ตั้งโฮมฮับ สาขาขอนแก่น

 • 111 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 • 043-472666
 • Email : online@homehub.co.th

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:30 – 19:00 น.

ที่ตั้งโฮมฮับ สาขาอุดรธานี

 • 11/1 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 • 042-215222
 • Email : online@homehub.co.th

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:30 – 19:00 น.