โฮมฮับ แลกซื้อสุดคุ้ม มีนาคม 63

Blog

Homehub

โฮมฮับ แลกซื้อสุดคุ้ม

วันที่ 1 มี.ค. - 31 มี.ค. 63

 

* เมื่อซื้อสินค้าในโฮมสโตร์ครบ 5,000 บาทขึ้นไป หรือสินค้าวัสดุโครงสร้าง ครบ 10,000 บาท ต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์แลกซื้อ 1 สิทธิ์     ท้ายใบเสร็จ สินค้าแลกซื้อมีจำนวนจำกัด ตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ เฉพาะสาขาอุบลราชธานี, สาขาขอนแก่น, สาขาอุดรธานี