โฮมฮับแฟนคลับ-สะสมแต้มแลกรับส่วนลด

Blog

โฮมฮับ แฟนคลับ ยิ่งช้อป! ยิ่งได้! ยิ่งคุ้ม!

สมัครฟรี วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

 

เช็คคะแนนสะสมแต้ม โฮมฮับ แฟนคลับ

เพียง กรอก ID Number /เลขบัตรประชาชน หรือ Mobile /เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกโฮมฮับแฟนคลับ

"Homehub Fanclub" Membership Card application process.

1. แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ตามบัตรประชาชน ที่เคาน์เตอร์ขายหรือจุดแคชเชียร์ ได้ทุกสาขา

    Inform the name-surname, address, telephone number according to the ID card at the sales counter

    or cashier pointservice.

2. สมาชิกโฮมฮับแฟนคลับสามารถสะสมคะแนนได้ทันที

    Home Hub members Fanclub accumulate points instantly.

3. สงวนสิทธิ์ในการเป็นสมาชิก เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น การแลกคะแนนสะสม

    Reserves the right to become a member only those who complete

    the information only Redeeming points.

 

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

Terms & Condition of accumulation points

1. แจ้งหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขบัตรประชาชนก่อนชำระเงิน หรือชื่อนามสกุล เพื่อทำการสะสมคะแนน

   Please confirm your Phone No. or Identifation No. or your name before paid to accumulate points.

2. ซื้อสินค้าด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิตภายในวัน ครบทุก 20 บาทรับ 1 แต้มสะสม โดยยกเว้น สินค้า Clearance, สินค้าแลกซื้อ,

   ร้านค้าเช่า และรายการส่งเสริมการขาย ที่แจ้งเพิ่มเติมภายหลัง ที่ไม่นับแต้มสะสมให้

   Buy products with cash or credit cards within every 20 baht will be receive 1 point, accumulate

   by excluding Clearance products, redeem products, rental shop and additional promotional items

   later does not count the accumulated points.

3. เงินมัดจำค่าสินค้า จะได้รับสิทธิ์การสะสมแต้ม ณ วันที่มีการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

   Product deposit will be entitled to accumulate points at the date of delivered.

4. ยอดซื้อที่ชำระด้วยบัตรกำนัลและคูปองส่วนลด สามารถเข้าร่วมรายการได้หลังหักยอดข้างต้นแล้ว

   Purchase amount paid with vouchers and discount coupons can be participate in the program after

   the balance is above.

5. กรณีที่มีการคืนสินค้า แต้มสะสม จะถูกหักออกตามมูลค่าที่ลูกค้าคืน In case of return products

   the accumulated points will be deducted according to the value returned by the customer.

6. แต้มสะสมไม่สามารถโอนไปยังบัตรผู้อื่นในทุกกรณี

   Reward points cannot be transferred to other Membership cards in all cases.

7. สงวนสิทธิ์งดสะสมแต้มย้อนหลัง กรณีลืมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขบัตรประชาชน ก่อนทำรายการคำนวณค่าสินค้า

   All rights reserved to accumulating points in case of forgetting to provide a phone number

   or ID Before making a product calculation.

 

ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นดีๆกับ โฮมฮับ ได้ที่
► Facebook : HomeHub โฮมฮับ - https://www.facebook.com/HomeHub
► Instagram : homehub.th - https://www.instagram.com/homehub.online
► Line: @HOMEHUB - http://bit.ly/2I0zS48
► Email : online@homehub.co.th
► YouTube : Home Hub - http://bit.ly/2MvBCI5
► Tel. : 045-319544

#Homehub ครบเรื่องบ้าน บริการดี ที่โฮมฮับ