วิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์องค์กร

"เราจะเป็นผู้นำด้านบริการ ในธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างและของแต่งบ้าน โดยเน้นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนที่เราดำรงอยู่"

สโลแกน

"ครบเรื่องบ้าน บริการดี ที่โฮมฮับ"