รู้หรือไม่? ห้ามแช่เบียร์หรือน้ำอัดลมไว้ในช่องฟรีซ

Blog

รู้หรือไม่? ห้ามแช่เบียร์หรือน้ำอัดลมไว้ในช่องฟรีซ!!

เบียร์และน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มที่มีก๊าซเป็นส่วนผสม จึงสามารถขยายตัวได้เมื่อเจอความเย็นจัด

- ดังนั้นจึงไม่ควรแช่เครื่องดื่มเหล่านี้ไว้ในช่องฟรีซ เพราะจะทำให้เกิดการระเบิดได้ ให้แช่ไว้ในช่องแช่ปกติก็พอแล้ว