ประวัติโฮมฮับ

ประวัติความเป็นมาของโฮมฮับ

บริษัท โฮมฮับ จำกัด ภายใต้การจัดการธุรกิจก่อสร้างรูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ เพื่อให้กิจการบรรลุเป้าหมายในอนาคต ทั้งหมดนี้คือ
จุดเริ่มต้นของ โฮมฮับ ภายใต้สโลแกน ที่ว่า "โฮมฮับ เร็ว ง่าย ได้อย่างใจ" ในปี พ.ศ. 2549 บริษัท โฮมฮับ จำกัด ได้เริ่มก่อสร้างสำนักงานสาขาใหม่
บริเวณถนนเลี่ยงเมือง บ้านทัพไท ใกล้หาดคูเดื่อ โดบงบประมาณ 500 ล้านบาท และในวันที่ 1 ม.ค. 2550 ได้มีการเปิดดำเนินการทดลองขาย ในวันที่ 20 ก.พ.
2550 บริษัท โฮมฮับ จำกัด สาขาทัพไท ได้เปิดอย่างเป็นทางการ และได้เปลี่ยนสโลแกนมาเป็น "ครบเรื่องบ้าน บริการดี ที่โฮมฮับ"

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี และด้วยความเชี่ยวชาญตลอดจนการดำเนินงาน ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างจริงจังและการพัฒนาที่ไม่อยุดยัง
จำทำให้ บริษัท โฮมฮับ จำกัด เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด โฮมฮับ เป็นบริษัท
จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงวร ก่อตั้งโดยคุณ และ คุณอาภาภรณ์ ตั้งมิตรประชา โดยมีจุดเริ่มต้นดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ. 2519 เป็นเพียงร้านจำหน่ายสีทาอาคารภายใน ภายใต้ชื่อสีรุ้ง ตั้งอยู่ใจกลางเมื่องอุบลราชธานี.

 

ปี พ.ศ. 2522 เพิ่มแผนกจำหน่ายสีพ่นรถ สีทาอาคาร เครื่องมือช่าง เหล็ก และปูนภายใต้ชื่อร้าน สีรุ้ง

 

ปี พ.ศ. 2531 สีรุ้งขยายร้านเป็น 5 คูหาบนตึกสี่ชั้น บนถนนชยางกูร เพิ่มแผนกอุปกรณ์ก่อสร้าง

 

ปี พ.ศ. 2544 ขยายสาขาเพิ่มเป็นแห่งที่ 2 ที่อำเภอวารินชำราบ โดบใช้ชื่อว่า สีรุ้งโฮมโปร

 

ปี พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อเป็น โฮมฮับ เพื่อให้ได้ชื่อที่มีความหมายตรงกับกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว

 

ปี พ.ศ. 2550 ขยายสาขาเพิ่มเป็นแห่งที่ 3 บนถนนเลี่ยเมือง ใกล้หาดเดื่อ บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ มีการเพิ่มแผนกส่งออกและค้าส่ง

 

ปี พ.ศ. 2554 เปิดบริการแห่งที่ 4 บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ ใจกลางเมืองขอนแก่น

 

ปี พ.ศ. 2556 เปิดบริการแห่งที่ 5 สาขาอุดรธานี