ช่องทางการชำระเงิน

  1. โอนผ่านธนาคาร กรุงเทพ

  

    ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี 

    ชื่อบัญชี บจ. โฮมฮับ

    เลขที่บัญชี  673-7-00009-8

   2. โอนผ่านบัญชี พร้อมเพย์ .

   

    บัญชี พร้อมเพย์ Prompt Pay

    ชื่อบัญชี บริษัท โฮมฮับ จำกัด

    เลขที่บัญชี  0345542000140